LOGO

BTX

neurotoxin

Bocouture® / Botox® innehåller en substans, botulinumtoxin typ A. Det verkar genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och minskar kraftiga sammandragningar av dessa muskler. Båda är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan. bekymmersrynka och kråksparkar kring ögonen. Man kan även använda den i medicinskt syfte, så som vid behandling av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling och svettbehandling.

De vanligast förekommande biverkningarna var huvudvärk och reaktioner på injektionsstället och huvudvärk, reaktioner på injektionsstället och ögonlocksödem för behandling av rynkor vid sidan av ögonen sk. kråksparkar. I allmänhet uppträder biverkningar som har samband med behandlingen/injektionstekniken inom den första veckan efter injektion och är övergående. Botox används hos vuxna mellan 18 - 65 års ålder.

image21085