Aesthetic Academy – Högkvalitativa estetiska injektionskurser

En gång i tiden var skönhet något som enbart betraktades från avstånd, omfamnat av myter och hemligheter. Finns det en konst till att förynga hud med precision och omsorg?

Behandlingar med estetiska injektioner kan framstå som överväldigande.

Dock, inom rätt händer blir dessa tekniker ren poesi för ansiktets symmetri. Är du redo att förena vetenskap med estetik i din profession?

Kompetensutveckling med Dr. Ferlin

Ständig utveckling och förnyelse av den personliga kompetensen är avgörande i estetiska injektionsbranschen, vilket gör Dr. Ferlin Aesthetic Academy till ett oumbärligt inslag för såväl nybörjare som erfarna behandlare (läkare, tandläkare eller legitimerade sjuksköterskor). Med Dr. Ferlin vid din sida får du tillgång till både teoretisk och praktisk kunskap om de senaste behandlingsteknikerna, säkerställer du att dina behandlingar alltid ligger i framkant.

Att delta i en kurs under Dr. Ferlins expertis garanterar en kvalitetsstämpel på ditt utförda arbete. Varje kurs genomförs med en individuell touch där din kompetensutveckling står i fokus, och förbereder dig för att möta patienternas behov med förnyad skicklighet och precision. 

Toxinkurser för nybörjare och avancerade

Upptäck grundläggande principer och finess bakom Toxin-behandlingar, och lär dig att mästra ansiktets dynamik.

En välplacerad Toxin-injektion kan minska rynkor och föryngra hudens utseende på bara några dagar.

För den avancerade kursdeltagaren är fördjupning inom Toxin-tekniker en möjlighet att förfina sin konst, skräddarsy behandlingar och överträffa kundens förväntningar, vilket leder till patientlojalitet och yrkesmässig framgång.

Med våra Botox Toxinkurser blir du inte bara en utförare – du blir en estetisk visionär som förmår att kombinera vetenskap med skönhetskonst, tillförendring av fantastiska resultat och nöjda kunder.

Fillers: Från grundläggande tekniker till expertnivå

Dyk in i Fillers värld och bemästra konsten att återskapa volym och definiera konturer.

 1. Grundläggande Fillers-kurs: Lär dig de första stegen med att injicera Fillers för Läppar, Nasolabialveck och Haka.
 2. Kunskap om material och produkter: Förstå skillnaden mellan olika typer av fillers och deras optimala användningsområden.
 3. Avancerade behandlingsområden: Utveckla färdigheter för mer avancerade områden såsom Tear Trough, Kinder och Käklinjer.
 4. Anatomi och säkerhet: En djupgående förståelse av ansiktets anatomiska strukturer är avgörande för säkra och effektiva behandlingar.
 5. Hantering av komplikationer: Förbered dig för att hantera potentiella komplikationer och säkerställ patienternas välbefinnande.

Med rätt kunskap kan du skapa harmoni och balans i ansiktet.

Efter avslutad kurs har du förmågan att transformera och föryngra med precision och konstnärlig finesse.

Radiesse – Specialisering inom ansiktsskulptering

Radiesse är mer än bara en fyllnad. Det är en konstsform där ansiktets konturer framhävs med precision och kreativitet.

Med Radiesse kan du släppa lös din potential och skapa verklig skönhet. Denna kurs ger dig färdigheterna att utforma och restaurera ansiktets ungdomliga struktur och volym.

Genom att lära av Dr. Ferlins expertis och erfarenhet, mästare du tekniken att skulptera ett ansikte så det speglar individens unika skönhet. Denna kur är för dig som strävar efter perfektion.

Vi lover dig den bästa guidningen i att använda Radiesse för optimala och hållbara resultat, med en specialisering som sätter dig i toppen av branschen.

Efter denna kurs kommer du att känna dig som en sann konstnär inom estetisk medicin, med förmågan att förvandla och föryngrar med Radiesse.

Praktisk Tillämpning

Att behärska den praktiska tillämpningen är vitalt för att kunna leverera behandlingar av högsta grad. Dr. Ferlin Academy ger dig det ovärderliga, hands-on träning där teori blir verklighet. I vårt engagerade lärande, kombinerar du kunskap med känsla och precision.

I varje kursmoment får du tillfälle att omsätta teoretiska principer i praktiken, under överinseende av Dr. Ferlin själv. Att handledas av expertis säkerställer att din teknik är både säker och effektiv, vilket ger dig förtroendet att skapa estetiska mästerverk på egen hand.

Vår kursavslutning innebär inte slutet, utan början på en resa av kontinuerlig utveckling inom ditt yrkesområde. Med Dr. Ferlin Academy blir du inte bara utbildad – du blir inspirerad att överträffa patientens förväntningar.

Hands-on Training för realistisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet är oumbärlig i estetisk medicin. Genom hands-on träning skapar vi förutsättningar för konkret kunskap.

Under våra kurser genomförs intensiva praktikpass där teori omvandlas till handling. Du får injectionsträna på modeller, under noggrann guidning av Dr. Ferlin, vilket förstärker dina färdigheter rejält.

Med en base av riktig erfarenhet, möter du patienters förväntningar med självförtroende. Våra interaktiva sessioner ger dig tillfälle att praktisera avancerade tekniker och att bemästra konsten att injicera med precision.

Med ett fokus på ett individualiserat lärande, säkerställer vi att varje kursdeltagare får personlig feedback. Detta bidrar till att du utvecklas snabbare och blir mer självsäker i din yrkesroll.

Investera i din yrkesmässiga framtid med Dr. Ferlin Academys hands-on träning – din bro till excellence inom estetiska injektioner.

Individuell och Grupphandledning

På Dr. Ferlin Academy är varje elev unik och värdesätter personlig utveckling då det är Dr. Ferlin själv som utbildar dig. Vi erbjuder därför individuella handledningssessioner som anpassas efter dina egna förutsättningar och behov.

Inom grupphandledningen drar du nytta av en dynamisk inlärningsmiljö där samarbete och erfarenhetsutbyte står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor, diskutera realistiska case och lära av varandras tekniker och frågeställningar. Den gemensamma kunskapsresan skapar en grund för djupare förståelse och innovativa lösningar, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inom branschen.

Den individuella handledningen med Dr. Ferlin är designad för att skärpa dina tekniska färdigheter. Här får du hans odelade uppmärksamhet, personliga tips och kritik som är avgörande för att du ska kunna växa och utvecklas som injektionsbehandlare av högsta kvalitet.

Genom att välja antingen individuell eller grupphandledning, eller en kombination av båda, formar du din utbildningsväg med Dr. Ferlin Academy. Vi skapar en personlig kursplan som speglar din ambitionsnivå och önskemål om utveckling inom estetikens värld. Vårt mål är att du ska lämna våra kurser med inte bara förnyad kunskap, utan också med en ökad självkänsla och en klar vision om din framtida karriär inom estetiska injektioner.

Omfattande Kunskapsbas

Din karriärs utveckling står centralt hos Dr. Ferlin Academy, där en omfattande kunskapsbas inom estetiska injektioner är vårt signum. Vi fokuserar på att bredda din förståelse, både teoretiskt och praktiskt, och bibehålla en skärpt medvetenhet om nya vetenskapliga framsteg. Djupdykningen i anatomi, produkter och behandlingstekniker gör att du lämnar oss med inte bara ett certifikat, utan också med den kompetens som krävs för att ge dina klienter de säkraste och mest effektiva behandlingarna på marknaden. Engagera dig i en lärande process där precision, estetik och patienternas välbefinnande står i centrum.

Anatomi i Fokus

Ett djupgående förståelse för ansiktets anatomi är avgörande för att utföra säkra och effektiva injektionsbehandlingar. Med Dr. Ferlin Academy lär du dig varje detaljade aspekt av ansiktsmuskulaturen, blodförsörjning, och de kritiska riskområdena att vara medveten om.

 1. Ansiktsmuskulaturens uppbyggnad och funktion – Förståelse av hur musklerna påverkar mimik och behandlingsresultat.
 2. Blodförsörjning och nervbanor – Identifiera huvudpunkter för att minimera risker för komplikationer som blåmärken eller nerver.
 3. Riskområden och säkerhet – Kunskap om ansiktets riskzoner som är avgörande för att undvika oönskade effekter.
 4. Injektionsdjup och -tekniker – Mastery av korrekt injektionsdjup och tekniker som är anpassade för olika områden och behandlingar.
 5. Individuell anatomisk variation – Anpassning av behandlingar efter individens unika anatomiska förhållanden för optimalt resultat.

Vår pedagogik är utformad för att du noggrant ska kunna integrera denna kunskap i praktisk användning, vilket ger dig självförtroende i din professionella roll.

Praktisk träning kompletterar teoretiskt lärande, vilket gör att du med precision kan applicera teoretiska kunskaper i verkligheten, för patientens bästa resultat och säkerhet.

Hantera Komplikationer Säkert

Komplikationer kan vara en skönhetsexperts största rädsla, men med rätt förberedelser kan du hantera dem med förtroende. Användandet av strikta protokoll och noggrann uppföljning är avgörande för att försäkra patientens hälsa och välbefinnande.

Våra intensiva kursmoduler stärker din förmåga att identifiera tidiga tecken på problem. Ökad vaksamhet möjliggör snabb intervention, vilket kan vara skillnaden mellan en mindre incident och en allvarlig komplikation.

Att utvärdera en situation noggrant är nyckeln till effektivt beslutsfattande. Vi lär dig också om viktiga handlingsplaner vid eventuella komplikationer, vilket är fundamentalt i den estetiska medicinens konst.

Genom scenariobaserade övningar utvecklar du färdigheter i att hantera situationer som kan uppkomma oväntat. Du kommer att vara rustad med kunskaper i att förstå både fysiologiska mekanismer och psykologiska effekter, samt att vidta rätta steg för att minimera risker och hantera eventuella komplikationer med kompetens.

Patientens säkerhet ligger alltid i fokus under våra kurser. Vi undervisar i de mest aktuella evidensbaserade metoderna för att kunna identifiera, förebygga och hantera komplikationer effektivt, så att din klinik upprätthåller en hög standard av patientomsorg.

Med kunskap kommer förmågan att handla med säkerhet och precision. Efter att ha slutfört våra kurser kommer ditt självförtroende som injektionsexpert att vara grundat i en djup förståelse för hur man skapar vackra resultat på ett säkert sätt.

Flexibla Utbildningsalternativ

På Dr. Ferlin Academy förstår vi att varje behandlares situation är unik. Det är därför vi erbjuder flexibla utbildningsalternativ för att passa just dina behov och tidsplan. Oavsett om du föredrar individuell undervisning, vill delta i en gruppkurs, eller önskar att vi kommer till din klinik, kan vi anpassa vårt utbildningsupplägg. Vi strävar efter att göra vår expertis tillgänglig över hela Skandinavien, däribland Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. När du väljer Dr. Ferlin Academy, väljer du en partner som anpassar sig för att optimera din inlärning och karriärutveckling inom estetiska injektioner. Vi har även kurs i microneedling, PRP

Utbildningar på Plats för Skräddarsydda Behov

För att verkligen möta de individuella behoven hos varje behandlare erbjuder Dr. Ferlin Academy skräddarsydda på plats-utbildningar. Genom att välja detta tillvägagångssätt kan du dra nytta av direkt mentorship och praktiska sessioner i din egen kliniska miljö.

 1. Bedömning av Klinikens Specifika Förutsättningar – För att maximalt kunna anpassa kursen efter just din kliniks profil och kompetensbehov.
 2. Anpassad Kursplanering – Utvecklande av en individanpassad kursstruktur som syftar till att stärka teamets färdigheter och bredda behandlingsutbudet.
 3. Direkt Hands-On Träning – Intensiv praktisk träning under ledning av Dr. Ferlin, fokuserad på specifika tekniker och förbättring av precisionen inom estetiska injektioner.

Denna fokuserade och personliga utbildning accelererar ditt teams utvecklingskurva och genererar märkbar kompetenshöjning direkt i din arbetsmiljö.

Med en på plats-utbildning slipper du och ditt team kostnader och logistik kring resor och kan istället investera dessa resurser i er fortsatta professionella tillväxt.

Nordisk Täckning: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island

Dr. Ferlin Academy utgår från Stockholm men vår kompetens känner inga gränser. Vi är din nordiska partner inom estetiska injektioner och hudvård.

Genom Dr. Ferlin Academys unika koncept når vi ut till estetiska specialister över hela Norden. Utbildningar sker på svenska och engelska, beroende på era behov.

Vi förstår vikten av lokalt anpassad utbildning och besöker gärna dig på din klinik, från de urbana metropolerna till de mer avlägsna nordiska regionerna.

Att ständigt hålla sig a jour med de nyaste teknikerna och metoderna är avgörande, och vårt uppdrag är att föra denna spetskompetens direkt till din verksamhet, oavsett plats i Norden.

Med Dr. Ferlin Academy säkrar du den högsta standarden av utbildning inom estetiska behandlingar, för en bransch som ständigt utvecklas och växer även i våra nordiska länder.

Välkommen till Dr. Ferlin Academy.