Dr. Ferlin

Dr. Ferlin är specialistläkare inom allmänmedicin och har tidigare jobbet inom hjärt-lungkirurgi. Han är även utbildad läkare sedan 2008 där han även sedan 2013 är certifierad injektionsbehandlare. Han har passion för skönhet och hälsa och har många års erfarenhet i båda Norge, Sverige och Nederländerna. Med stor intresse bakom estetisk behandling där han är grundare för Dr. Ferlin Esthetic Clinic i 2020.


My Beauty Academy:

Certificate Botulinum Toxinum

Certificate Fillers Basic

Certificate Fillers Advanced

Certificate Fillers Master

*

Noscomed Aesthetic Institute:

Radiesse Basic Diplom

*

Estetiska Injektionsrådet:

Certifiered för Estetisk injicering


Estetiska Injektionsrådet


Certifieringen skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Konsumenten kan därmed känna sig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens. För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektions-kunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och tidsbestämd och med rekommendation att fortlöpande delta i utbildningar inom området samt upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter. Konsumenter som väljer en certifierad behandlare skall känna sig trygg med vetskapen om att behandlingen håller hög kvalitet och säkerhet.


Valle

Valle är PR Manager & Coordinator hos oss. Glimten för den kreativa och service för världklass så kommer han från tidigare erfarenheter inom detaljhandeln och modebranschen från High-end Luxury store inom LVMH. Valle kommer att vara spindeln i nätet och ta hand om PR och Event.